تلنگر

خوش‌بین باشید و مخالف بدبینی

خوش بینیتحقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد وقتی افراد انتظارهای مثبت دارند، تمام تجربه‌هایی را که قرار است در راه کسب هدف خود به دست آورند، به سوی خود جذب می‌کنند. بیشتر مواقع، در زندگی اتفاقی هولناک می‌افتد و سپس به وضعیتی شاد و مفید تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، برخی مشکل‌ها نقطه‌ی عطف زندگی می‌شوند. هر رویداد منفی در درون خود بذری از موفقیت و شادی دارد.

ضرب‌المثلی است که می‌گوید: «در لیموهای ترش به دنبال شربت لیمو و لیموناد باشید». هر چه بیشتر به دنبال خوبی‌ها و نکته‌های مثبت بگردید، زودتر آن‌ها را خواهید یافت. اگر این نگرش را داشته باشید که اتفاق خوبی می‌افتد، کمتر آشفته و ناامید خواهید شد و آن را به دست خواهید آورد.

قدرتمندترین تجربه‌ی تغییر و تحول زندگی، از درون تنهایی‌ها، مشکل‌ها، زندان و مصیبت‌ها به وجود می‌آید.

هر گاه با هر مانعی به صورت یک فرصت برخورد کنید، خودش به صورت فرصت درمی‌آید. گاهی اگر مصیبتی پیش آمد، با خود بگویید چگونه می‌توانم از این تجربه به سود خود استفاده کنم. تصمیم بگیرید به این وضعیت به عنوان فرصت بنگرید، نه مصیبت. فرصتی که در آن هم خودتان را بشناسید و هم خدا را.

با خود و نوع بشر احساس همدردی کنید، از خود عشق و معنویت ساطع کنید و شاد، معنوی، موفق و الهام‌بخش باشید.

خداوند همیشه ما را در راه درست و داشتن تجربه‌ای خوب هدایت می‌کند. انتظار مثبت و اطمینان از اینکه همه چیز در درگاه الهی برای هرکسی که او می‌شناسد، الهام است، یکی از اصل‌های بنیادین موفقیت افراد موفق است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا