انگشتر زنانه دست ساز قلمزنی نقره ۵۰۰۹

گردنبند زنانه دست ساز قلمزنی نقره ۵۰۰۸

گردنبند زنانه دست ساز قلمزنی گل و مرغ ۵۰۰۷

دستبند زنانه دست ساز قلمزنی نقره ۵۰۰۶

گوشواره دست ساز قلمزنی گل و بته جقه ۵۰۰۵

گردنبند زنانه دست ساز قلمزنی گل و مرغ ۵۰۰۴

گردنبند زنانه دست ساز قلمزنی نگین فیروزه ۵۰۰۳

گردنبند زنانه دست ساز قلمزنی ۵۰۰۱

دستبند زنانه دست ساز نقره ۵۰۰۲