هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

خاتم، هنر آراستن سطح اشیاء چوبی به شکل موزاییک با مثلث‌های کوچک سه پهلو برابر یا دو پهلو برابر چوبی، استخوانی و فلزی است که از حدود حداقل چهارصد سال پیش به این سو، در بخش‌های مختلفی از ایران به خصوص در شیراز و اصفهان رواج دارد.

ادامه مطالعه

قلم زنی

هنر قلم زنی

هنر قلم زنی تزیین و کندن نقوش بر روی اشیا فلزی به ویژه مس،طلا، برنج و یل به عبارت دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیلۀ قلم با ضربۀ چکش بر روی اجسام فلزی است. مس به سبب نرمی و شکل پذیری که دارد، در هنر قلم زنی متداولتر از سایر فلزات است.

ادامه مطالعه

هنر ملیله کاری

هنر ملیله کاری

هنر ملیله کاری امروزی، محصول کار با نقره و مس است که به صورت محصول­ات باریک در آمده است و با صرف وقت و دقت فوق العاده و مهارت و هنرمندی ملیله کار، با بهره گیری از نگاره­ های سنتی و طرح­های اسلیمی به هم پیوند و ارتباط یافته است.

ادامه مطالعه