آمتیست

آمتیست

آمتیست یادمان چهارمین، ششمین و هفدهمین سالگرد ازدواج و سمبل صلح، آشتی و صمیمیت است. آمتیست سنگ ماه تولد بهمن است. سنگ آمتیست در سایه رنگهای ارغوانی روشن تا بنفش پر رنگ دیده می شود.

ادامه مطلب